Reuzel Blue Pomade – Vu Tri BarberShop

GIỮ NẾP CỨNG – ĐỘ BÓNG CAO – TAN TRONG NƯỚC
• Khả năng giữ nếp tốt, cứng nhưng lại mềm và dễ gội như gel
• Tạo độ bóng từ nhiên từ nguyên liệu thiên nhiên
• Hương vanilla với gỗ thơm