TÔNG ĐƠ WAHL DETAILER GOLD

Phụ kiện theo máy:

• 3 cữ nhựa.
• Dầu và chổi vệ sinh
• Bảo vệ lưỡi
• Sách hướng dẫn
• Phiếu bảo hành