Danh Sách Thợ

BI NGUYỄN – CN1

ĐEN – CN2

ANH VĂN NGUYỄN – CN3

SEVEN PHẠM – CN4

CHÍ TÀI VŨ – CN5

ITALY BARBER- CN6

PHÚC LÊ – CN7

XỲ TRUM – CN8

VŨ HOÀNG PHI – CN9

CHÍNH LÊ – CN10

LA TIÊN SINH – CN11

PHƯỚC TRẦN -CN12