Mr Vũ Người sáng lập

Hơn 30 năm đam mê, nhiệt huyết với nghề, tậm huyết tạo dựng một thương hiệu lấy nghệ thuật làm nền tảng, giúp đỡ những bạn trẻ cùng nhiệt huyết có nơi để rèn luyện và sáng tạo.