Mr Trí Đồng sáng lập

Mr Trí

Mr Trí

Đồng sáng lập

Hơn 25 năm trong nghề từ thuở sơ khai, không ngừng sáng tạo những kiểu mới lạ, đi đầu xu hướng cho giới trẻ hiện nay.