Nhà sáng lập

Hơn 30 năm đam mê, nhiệt huyết với nghề, tậm huyết tạo dựng một thương hiệu lấy nghệ thuật làm nền tảng, giúp đỡ những bạn trẻ cùng nhiệt huyết có nơi để rèn luyện và sáng tạo.

Mr Trí

Mr Trí

Đồng sáng lập

Hơn 25 năm trong nghề từ thuở sơ khai, không ngừng sáng tạo những kiểu tóc phù hợp với từng giai đoạn, là niềm hứng khởi của các bạn trẻ.