Bảng giá BARBER SHOP VŨ TRÍ

HỚT TÓC            60.000

NHUỘM BIGEN  160.000

NHUỘM MÀU     160.000

NHUỘM ĐEN     160.000

TẦY TÓC            160.000

ÉP TÓC              100.000

GỘI ĐẦU             50.000

XẢ TÓC               20.000

RÁY TAI               50.000

LỘT MỤN             30.000

CẠO MẶT             10.000