Bảng giá BARBER SHOP VŨ TRÍ

HỚT TÓC : 50

NHUỘM BIGEN : 120

NHUỘM MÀU : 90

NHUỘM ĐEN : 90

TẦY TÓC : 100

ÉP TÓC : 50

GỘI ĐẦU : 40

XẢ TÓC : 15

RÁY TAI : 40

LỘT MỤN : 25

CẠO MẶT : 10